BloggProffs

Arkiv för ‘Debatt’ Kategori

Attentions nyårsönskan

torsdag, december 27th, 2007

Nyårsönskan till dig som skriver om personer med funktionshinder!

2007-12-27 11:04

Det är inte lätt att alltid hänga med och finna de rätta orden. Men för yrkesverksamma journalister är det viktigt att fundera över vilka ord som är OK att använda. Vår nyårsönskning är att media ska sluta att bidra till stigmatisering av personer med psykiska funktionshinder. Vårdslös eller nedsättande journalistik ska inte få göra det svårare än det behöver vara att ha t.ex. ADHD, Tourettes eller Aspergers syndrom.
Det är dags att media slutar att nämna en persons diagnos i samband med ett brott eller en olycka, när denna inte har något som helst samband med det som skett. Det skadar inte bara den man skriver om, utan också dennes anhöriga. – Spekulationer om att personer med psykiska funktionshinder eller sjukdomar generellt skulle vara våldsamma är ett annat stort bekymmer, säger Attentions ordförande Anki Sandberg i en kommentar. Den bild som media förmedlar spär på omgivningens fördomar och leder till ytterligare försämring av den psykiska ohälsan. Vi reagerar också starkt på skämt om våra diagnoser eller epitet som ”ADHD-hund”, ”Bokstavsbarn” och ” ”Tourette-skämt”.
Medias roll som informatör och folkbildare är viktig för att medborgarna ska kunna ta ställning i olika frågor. Vi har därmed ett gemensamt intresse av att rapporteringen om våra och andras funktionshinder ska vara korrekt och allsidig.

Fyra regler
1. Beskriv funktionshinder allsidigt och sakligt, vi ställer gärna upp med fakta

2. Varje person är en individ – ingen är sitt funktionshinder

3. Blanda inte in funktionshindret när det inte har med saken att göra

4. Skämta inte på ett sätt som sårar människor som inte kan slå tillbaks

Ord och begrepp att tänka på

§ ADHD
ADHD är en diagnos som används för medfödda svårigheter inom tre huvudområden. Den som har ADHD har svårt att hålla kvar uppmärksamheten, kontrollera sina impulser och att vara lagom aktiv. Liknande svårigheter kan många ha, men problemen vid ADHD är så uttalade att de påverkar personens hela livssituation. Exakt hur svårigheterna ser ut varierar genom livet.

§ Aspergers syndrom
Aspergers syndrom, ibland förkortat AS, är tillstånd inom autismspektrumet. Kännetecknande för personer med AS är att de ofta har en förmåga att fokusera intensivt på särskilda intresseområden, känslighet för vissa stimuli, problem att tolka ansiktsuttryck och andra sociala signaler. Många har ett förbättrat mentalt fokus med utmärkt minne och en intuitiv förståelse för logiska system.

§ Tourette syndrom
Tourette syndrom, TS, är en ärftlig neurologisk funktionsnedsättning som kännetecknas av tics – ofrivilliga, hastiga, plötsliga rörelser, läten/ljud och uttryck som upprepas. Hos några förekommer ofrivilliga socialt olämpliga ord (svordomar, runda ord etc.). Vanligt hos personer med TS är även hyperaktivitet, koncentrationssvårigheter, tvångssyndrom, sömnproblem och överkänslighet för beröring.

§ Funktionshinder och funktionsnedsättning
Ett funktionshinder uppstår i mötet mellan individen och samhället. Det kan handla om svårtillgänglig information och inte minst attityder som stänger ute människor. Alldeles i onödan. Personer med funktionsnedsättning – såväl fysisk, psykisk som intellektuell – kan ju leva ett fullt fungerande liv om alla vi i samhället tillåter det. Men gör vi det?
§

Person med funktionsnedsättning
Ungefär en av fem svenskar uppger att de har en funktionsnedsättning. Klas till exempel. Han har Tourette syndrom, men är för den skull inte TS. Funktionsnedsättningen är bara en del av personen. Det är en viss skillnad, eller hur?

§ Diskriminering
När människor behandlas olika, till exempel på grund av funktionsnedsättning, handlar det om diskriminering. Det finns lagar som skyddar mot diskriminering, bland annat i arbetslivet. Men hur är det i vardagslivet?

§ Rehabilitering och habilitering
Rehabilitering hjälper människor att hitta vägar tillbaka till arbetslivet – till exempel efter en skada. Habilitering bidrar till att personer med medfödd skada eller funktionsnedsättning kan leva självständiga liv.

§ Bemötande
Alla människor har rätt att bli bemötta med ömsesidig respekt och behandlade på lika villkor – oavsett olika förutsättningar och möjligheter. Att skilja på folk och folk är diskriminering. Att mötas är att se och acceptera hela individen.

Vill du veta mer om neuropsykiatriska funktionshinder, gå till www.attention-riks.se

För mer information om diskriminering, till www.paraplyprojektet.se

För mer information kontakta:
Ann- Kristin Sandberg
Förbundsordförande
Tfn 08-709 22 60, 070- 717 40 25
Förmansvägen 2, 117 43 Stockholm Tfn 08-709 22 60, 070-717 40 25. Fax 08-702 22 69. E-post [email protected], www.attention-riks.se

Andra bloggar om: , , , , , , , ,


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu