BloggProffs

Ett steg närmre liberal drogpolitik?

Det kan komma att bli fria sprutor för narkomaner i Stockholm, efter ett beslut i Socialtjänstnämnden i stadshuset på torsdagseftermiddagen. Därigenom tror man att dödligheten i hepatit B och C, hiv och aids både bland missbrukare och till övriga människor i samhället ska minska. Enligt de nya rönen  finns det inga tecken på att missbruket kommer att öka i och med att sprututbytesprogrammen lagregleras.

Men frågan är om man inte därigenom tar ytterligare ett steg mot en mer liberal drogpolitik;

 • Färre polisinsatser mot missbrukare på gatan
 • Utdelning av rena sprutor och kanyler för att minska spridning av hiv och aids.
 • Utskrivning av metadon i stor skala till heroinmissbrukare.
 • Tillåt narkotikainnehav »för eget bruk«.
 • Legalisera ”lätta” droger som hasch och marijuana.
 • Inrätta sprutrum dit missbrukare kan gå för att under hygieniska former injicera sina droger under överinseende av sjukvårdspersonal
 • Legal förskrivning av annan narkotika än metadon till missbrukare

Injektionssprutan är  det verktyg som används vid narkotikatillförsel direkt iblodet (t.ex. av heroin och amfetamin). Därmed förses missbrukaren med det redskap som behövs för att missbrukaren ska kunna fortsätta sitt missbruk av narkotika. Konsumtion av narkotika är som bekant en illegal verksamhet.Med rena sprutor till narkotikamissbrukare får missbrukaren möjlighet att fortsätta sitt missbruk och att bryta mot lagen. Det kan inte vara rimligt – jag röstar för en offensiv narkotikapolitik:

Det ska vara  svårt att knarka, men lätt att få hjälp

–en dyr men lönsam politik.

SvD: Fria sprutor snart verklighet?

DN: Narkomaner kan få fria sprutor

narkotika, politik, narkoman, sprutor, kanyler, legalisera, droger

12 Kommentarer till “Ett steg närmre liberal drogpolitik?”

 1. Mats Dagerlind Säger:

  I den bästa av världar fanns inga knarkare, i den bästa av världar hade alla en trygg social uppväxt och samma möjligheter att skapa sig ett gott liv. I den inte nödvändigtvis bästa av världar men dock en anständig sådan hade vi råd med en aktiv socialpolitik och att ta hand om de som slås ut i missbruk.

  Dit är det långt. Gör vi inget annat kan vi åtminstone unna dessa utslagna att slippa drabbas av obotliga sjukdomar som HIV och hepatit C som dessutom kan spridas vidare till andra som inte är missbrukare, i slutänden kanske rentav till dig eller mig. Humanism måste också gå före kyligt rigida principer om att inte sanktioner att knarkare bryter mot lagen. Att vara narkoman är fullt ut jämförbart med att vara alkoholist, att den ena missbrukaren begagnar ett berusningsmedel som är olagligt är i sammanhanget sekundärt och kan inte få påverka vårdaspekten.

 2. frÖken fÖrster Säger:

  Humanism i all ära. Men är det särskilt humant att dra missbrukare längre ner i träsket istället för att ge dem den vård de behöver. Att ge dem sprutor är liktydigt för mig, rigid som jag tycks vara, att förlänga ett narkotikamissbruk, när det bästa för individen hade varit att lägga av helt och ordna upp sitt liv.
  Alkoholism och narkomani går att jämföra och frågan är då om det överhuvudtaget finns någon som frivilligt anmäler sig, i humanismens namn, att langa alkohol till a-lagarna, när de inte själv har pengar eller ork att ta sig till systembolaget?

 3. Patrik "BP" Andersson Säger:

  Missbrukarna kommer att fortsätta injicera oavsett om de har nya kanyler eller är tvungna att fortsätta dela på de gamla.
  Att låta dem byta ut sprutorna utesluter inte att man sätter dit langare och partyknarkare, utan är ett av många sätt att minska de skadliga effekterna.

  Om förskrivning av metadon och antabus kan minska minska effekterna av missbruket så är det något som bör göras.

  Däremot är det totalt kontraproduktivt att legalisera knark. Tvärtom måste lagstiftningen vad gäller narkotikaklassning ändras från att idag gälla specifika substanser till en gummiparagraf som täcker alla ämnen med liknande verkan som dagens narkotikaklassade medel för att undvika dagens situation där nya syntetiska droger är helt legala eftersom formeln, men inte effekten, ändrats något.

 4. Peter Svensson Säger:

  Det spelar ingen roll hur olagligt någon regim gör knark, folk kommer ändå alltid att använda sig av berusningsmedel. På något sätt så kommer folk alltid komma runt de hinder som förmyndarpolitiker vill sätta upp.

  En heroinist blir inte ett vrak av heroinet i sig.
  Heroinisten blir ett vrak pga av vad heroin kostar. Heroin är ofantligt dyrt och blir du beroende så är det väldigt svårt att komma ur beroendet. När en person blivit så gravt beroende att alla pengar dom har går till att köpa mer heroin så spelar det ingen som helst jävla roll – överhuvudtaget – om heroinisten får tillgång till rena sprutor eller inte. Heroinisten kommer använda det som finns till hands och det kommer att vara en spruta som är smutsig om ingen ny ren går att få tag på.
  Hur ser en nergången heorinist ut? Smutsig och trasig. Hur kan man då ens fundera över möjligheten att heroinisten skulle se det som ett problem att sprutan är smutsig och att vi genom att ge rena sprutor gratis skulle göra det enklare?
  En heroinist på gatan skiter i allt och alla, inklusive sig själv och sin egen hygien.
  Det finns ens inget spår av rationallitet i tanken att man ”underlättar” för heroinisten att fortsätta knarka om man ger dom rena sprutor.
  Tänk för i helvete.
  Det enda man påvisar med ett argument emot sprutor är att man inte har en blekaste susning om hur det är att vara heroinist.
  Det ger inte ”fel signaler”.
  Det räddar tvärtom liv.
  Både hos missbrukare och vanliga människor då man minskar spridning av sjukdomar.
  Jag förstår inte hur folk kan blunda för detta.

 5. Lasse T Säger:

  För 2 öre utrotar vi HIV o Hep C hos denna grupp, humant o billigt
  Lasse

 6. Joakim Sjögren Säger:

  Jag skulle vilja påstå att sprututbyte till viss del faktiskt kan hjälpa människor ur missbruk.

  Dels genom att det breddar kontaktytan mellan de mest utslagna gatumissbrukarna och missbrukarvården, men också på så sätt att om missbrukaren på grund av smutsiga kanyler dragit på sig någon dödlig och obotlig sjukdom, så kan denne få intrycket att hennes liv i längden ändå är förstört och därför upplever ett än starkare behov av verklighetsflykt.

 7. bokstavsfolket Säger:

  Men både Hepatit C och HIV smittar även via småsår och slemhinnor. I så fall bör man se till att dela ut kondomer också och eventuellt material som kan hjälpa till med att hålla sår och andra skador i hyfsat skick. Men bryr man sig verkligen om småsår i en sådan här livssituation?
  På smittskyddsinstitutets hemsida kan man läsa hur smittorna vanligtvis sprids. Där finns också statistik över de olika smittvägarna.

  http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/hepatit-c/

  Jag har bara så svårt att se hur man minskar spridningen via sprutorna. Totalt sett lär det bli fler sprutor i omlopp även om jag antar att missbrukaren är väldigt rädd om och tar till vara på sina verktyg. Själv hade jag nog blivit mindre benägen att bevara dem eftersom det är lättare att få tag på nya. Men det är ju bara en slutsats efter hur jag själv fungerar. Det hade varit väldigt intressant om en sprutnarkoman hade gett sin syn på saken.

 8. Krassman Säger:

  Ser man till de erfarenheter man har i Skåne av 20 år av sprututbytesprogram så kan man se resultatet. Antalet blodsmittor bland missbrukare närmast noll. Missbrukare från andra delar av Sverige åker till Skåne för att vara säkra på att de får rena sprutor. Man skall inte heller glömma att för många av dessa så är dett den enda kontakten de får med samhället. Dessutom så måste landstinget erbjuda en vårdplats och göra en läkarundersökning på den som vill ha bya sprutor. Självklart skall vi införa detta över hela landet.

 9. Peter Svensson Säger:

  Bokstavsfolket:
  Vad är det som inte är hundra procent glasklart?
  Förstår inte hur folk inte tycks VILJA se det uppenbart humana, säkra och sociala upprättandet ett sprutbytesprogram förmedlar.

 10. anonym Säger:

  Kanske för att det anses vara politiskt korrekt och präktigt?
  Hade man inte sparat väldigt mycket pengar om man bara hade buntat ihop och slagit ihjäl dem? Iallafall humant för omvärlden.

 11. frÖken fÖrster Säger:

  Oavsett vad man tycks VILJA se eller inte VILJA se är det inte en särskilt bra lösning att slå ihjäl folk.

  Ingen pajkastning tack, vi är alla lika korkade, inhumana, rigida om vi missbrukar ord bara för att åsikterna är delade.

  Diskussionen gäller hur man får en missbrukare fri och frisk – med eller utan rena sprutor, och till den frågan får var och en lägga sin åsikt utan att förringa någon annan och hans tolkningar av problemet.

 12. Peter Svensson Säger:

  Det mest säkra och humana vore att ge missbrukarna gratis heroin.
  Det skulle få dem att sluta begå brott för att finansiera sitt missbruk, något som skulle minska framförallt inbrott och stölder märkbart.
  Dessutom skulle dödligheten effektivt kunna reduceras markant då dödligheten från heroin beror på överdoser där illegalt okontrollerbart gatuheroin inte genomgår någon granskning angående dess styrka.
  Statligt kontrollerat heroin skulle kunna ha en garanterad styrka, precis som Absolut Vodka 40%, så att missbrukarna alltid vet hur starkt det är och därefter kan dosera riktigt.
  Heroin i sig dödar inte så länge man undviker en överdos. En överdos tar man när man inte vet kvaliteten/styrkan på heroinet.

Lämna en kommentar


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu