BloggProffs

Förbjud pälsindustrin

Pälsindustrin måste stoppas

85% av all päls som säljs kommer från djur på farmer. De allra flesta är minkar, rävar, chinchillor, lodjur, kaniner och även hamstrar. 73% av dessa farmer ligger i Europa. 80% av alla rävfarmer finns i Skandinavien, även om de i praktiken är förbjudna i Sverige.
Djuren på farmerna matas med animaliska biprodukter och vattnet de får kommer från ett s.k. droppsystem som ofta fryser på vintern så djuren törstar. Djuren utvecklar ett sjukt beteende till följd av att deras naturliga behov av att umgås i flock och röra sig fritt inskränks till små burar, där de tillbringar sitt liv en och en.

Ingen lag skyddar djuren på farmen och man slaktar dem på olika sätt, men med ett mål: Pälsen ska vara intakt.

Det kan vara genom elstötar: man sätter stavar i mun och anus. En del förgiftas med stryknin, vilket gör att djuren långsamt kvävs till följd av att musklerna förlamas. Man gasar ihjäl dem eller bryter nacken av dem. Smådjur packas i burar och man gasar ihjäl dem med heta avgaser från lastbilar. En del djur dör inte utan vaknar upp från den omilda behandlingen och flås levande.

Pälsnäringen i Sverige bryter mot djurskyddslagen

Varje år dödas 1 500 000 minkar och 2000 chinchillor i Sverige enbart för att bli päls. Över en och en halv miljon individer dör enbart för att det går att tjäna pengar på deras hud.I Sverige finns det drygt 170 st pälsfarmer som har en gemensam organisation:
Sveriges Pälsdjursuppfödares Riksförbund (SPR). På deras hemsida kan man läsa följande motivering varför man ska bära päls:

?Det finns fortfarande inget plagg som kombinerar ett så fullgott skydd mot vinterkölden med en skönhet och elegans som ett pälsverk från våra farmade pälsdjur.?

De gör det enkelt för sig genom att helt bortse från de etiska aspekterna utan spelar enbart på människors fåfänga. Syftet är uppenbart: Det finns inget etiskt försvarbart med att bära päls. Detta måste döljas.
Den svenska djurskyddslagen kräver att djur i fångenskap ska ha möjlighet till ett naturligt beteende. Det har upprepade gånger konstaterats att så inte är fallet på pälsfarmerna.

Vilda minkar lever framförallt i Nordamerika över stora områden och älskar att bada. Försök visar att individer som inte tillåts bada visar tecken på mycket stor stress. Minkar på farmer har inte tillgång till bad och lever i små trånga burar. Detta resulterar i att djuren lider, och brott mot djurskyddslagen föreligger eftersom de inte ges möjlighet till naturligt beteende. Detta har konstaterats upprepade gånger de senaste 17 åren, men utan att något hänt. 2003 kom den statliga utredningen om pälsnäringen, och de kritiserade att branschen inte hade gjort någonting för att förändra förhållanden.

Vilda chinchillor lever i stora kolonier om runt hundra djur och älskar att hoppa och leka. På pälsfarmerna hålls de däremot i små grupper och ofta med mycket begränsad rörelsefrihet. Jordbruksverkets undersökning 2002 konstaterade att djurhållningen bröt både mot djurskyddslagen och de åtaganden Sverige har gentemot Europarådet.

SPR försöker rättfärdiga att deras djur hålls i små burar genom att skriva att:

?Man bör ej se det så att djuren lever i fångenskap. Man kan påstå att de lever i frihet i sin bur. Dess rörelsebehov blir väl tillgodosett och djuren håller sig i god kondition. Den vilda minken kan röra sig över stora områden – men den gör det ej för nöjes skull utan på jakt efter föda. Under parningsperioden är det parningslustan som driver hanminken att vandra vida ikring på jakt efter partner. En minkhona som finner tillräckligt med föda t ex i en bäck kan vara mycket stationär – så länge dess födobehov tillgodoses. Den farmade minken behöver ej vandra vida ikring på jakt efter föda eller efter partner. Allt kommer serverat efter behov.?

?Lever i frihet i sin bur?? Smaka på ordet, det smakar bittert! ?Serverat efter behov?? Vems behov?

Den statliga pälsnäringsutredningen från 2003 gav branschen uppskov till år 2010. Om brott mot djurskyddslagen fortfarande är standard då föreslår de att näringen förbjuds. Inför valet 2006 talade sig företrädare för vänsterblocket varma för ett förbud, men när alliansen vann rev de upp dessa planer och passade samtidigt på att lägga ner Djurskyddsmyndigheten.

Att köpa päls är inte etiskt försvarbart, och det finns en stark opinion mot det. Det räcker tyvärr inte. Vi måste visa att det inte går att ignorera djurskyddslagen ostraffat.

EU är på gång att genomföra en lag som förbjuder all import och handel med päls, och där bör Sverige vara ett föregångsland. Vi kräver ett förbud mot pälsfarmning och mot handel med päls och vi kräver det nu.

Aktionsgruppen Bloggare Mot Päls

Referenser:

http://www.furkills.org

http://www.djurensratt.com

International Fur Trade Federation

U.S. Internal Revenue Service, Department of the Treasury

Nick Foulkes, ?To Make 1 of These ? You Need 183 of These?

Reuters, ?What Captive Minks Miss Most?Swimming?

Ontario Ministry of Agriculture and Food

American Veterinary Medical Association, ?2000 Report of the AVMA Panel on Euthanasia?

Författare:

Immanuel Brändemo

Pernilla Eklund

GSM http://blogg.aftonbladet.se/3675/

Undertecknat:

Anna Olsén

Helen Lindblom

Christer Vikström http://www.vicke.be

Heidii Eriksson http://blog.kissowa.net

Tina Laine

Ilona Lorentz http://blogg.aftonbladet.se/10176

Lena Ekstrand

Mimmi

Jenny

Blomsterflickan

Axemia

Freddan

Roger

Deppspret http://blogg.aftonbladet.se/729

trollhare http://trollhare.wordpress.com

Imse Vimse http://blogg.aftonbladet.se/4183

MAaMUTN http://nikeaskforster.wordpress.com/

Birgitta Alvskogen http://alvskogen.blogspot.com

Fredrik http://dawnofanewday.bloggspace.se/presentation.php

Herr och fru Kaos http://blogg.aftonbladet.se/6184/

Härskarinnan http://singelslav.wordpress.com

GSM http://blogg.aftonbladet.se/3675/

Peter (skeptiker) http://blogg.aftonbladet.se/9067

Ullio http://blogg.aftonbladet.se/3394

Suss http://blogg.aftonbladet.se/7230

Trasig Inuti http://blogg.aftonbladet.se/4081

Jessica http://blogg.aftonbladet.se/8618

Gullan http://blogg.aftonbladet.se/3538/

Madonnan http://blogg.aftonbladet.se/506

Smultronkiwi http://smultronkiwi.spaces.live.com/

Soulsister http://blogg.aftonbladet.se/6340

La Novela Corta http://blogg.aftonbladet.se/5561

isabell66 http://isabell66.wordpress.com

Klimakteriekärringen http://blogg.aftonbladet.se/4446

Magnus http://blogg.aftonbladet.se/784

Carina http://blogg.aftonbladet.se/12494

God is a girl http://blogg.aftonbladet.se/6817

Caroline Hainer http://mytwojazzhands.blogspot.com/

Erika htpp://blogg.aftonbladet.se/7529

Blackart http://hysteri-blackart.blogspot.com

Puckosmulan http://blogg.aftonbladet.se/9346

Nike Ask Förster http://nikeaskforster.wordpress.com

Vildengel http://blogg.aftonbladet.se/12887

Rosa http://blogg.aftonbladet.se/150

Peter Sjölander http://blogg.aftonbladet.se/5262

Linda http://blogg.aftonbladet.se/5233

Anita http://blogg.aftonbladet.se/5207

Vargen http://blogg.aftonbladet.se/13045

Arrakai http://blogg.aftonbladet.se/12359

Suzanne http://blogg.aftonbladet.se/4388

Lämna en kommentar


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu