BloggProffs

Skjuta fler rovdjur?

Regeringen beslutade i dag att rätten att skjuta rovdjur som angriper tamdjur ska utvidgas. Det innebär att det nu blir möjligt att skjuta varg även utanför inhägnat område

Den utvidgade rätten, som var ett löfte i valrörelsen, medför att paragraf 28 i jaktlagen ändras. Rovdjuren som berörs är varg, björn, järv och lodjur.

I praktiken innebär lagändringen att tamdjursägare får rätt att skjuta exempelvis en varg långt ute i skogen, förutsatt att vargen är på väg att angripa ett tamdjur.

varg380.jpg

Prövotid
Regeln ska gälla från den 1 maj och under en prövotid på två år.

Dessutom ska Naturvårdsverket kontinuerligt i samråd med polis och åklagare utvärdera hur systemet fungerar. Skulle det visa sig att det missbrukas och rovdjursstammarna börjar minska kan rätten tas bort.

-Vi har begränsade bestånd av de stora rovdjuren och vi tycker att det är viktigt att vi har de här rovdjuren i vårt land och att de kan utvecklas och få stammar som är livskraftiga, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson till Rapport.

Missbruk befaras
Kritiker mot rovdjursjakt har hävdat att en utvidgad jakträtt skulle innebära missbruk och göra det omöjligt för polisen att utreda misstankar om tjuvjakt.

En tolkning är att den som nu vill tjuvjaga varg bara behöver ta med
sig hunden ut i skogen för att gå säker.

Kritikerna får medhåll från Sven-Erik Alhem, överåklagare med särskilt ansvar för miljö- och jaktbrott.

I ett uttalande skriver han att “regeringen på ett olyckligt sätt tillgodoser de starka krafter som är emot framför allt vargen.” Han delar också uppfattningen att det kommer att bli svårare att utreda jaktbrott.

Ulf Stridsberg, vice ordförande i Svenska rovdjursföreningen är kritisk till förslaget.

Han vill inte uttala sig i detalj, men säger till SVT Gävledala att han befarar att det kommer att bli uppenbara problem med gränsdragningsfrågor. Han frågar sig var man till exempel ska dra gränsen för vad som är tamdjur.

Miljöminister Andreas Carlgren är dock inte orolig. Han tror i stället att beslutet kan dämpa konflikterna i regioner med mycket varg genom att det ger människorna möjlighet att försvara sina tamdjur.

Rovdjursstammen har ökat kraftigt i Sverige de senaste 15 åren och rovdjuren är nu fler än de varit sedan mitten av 1800-talet. Inom landets gränser finns för närvarande följande bestånd av rovdjur:

* Ca 150 vargar
* Drygt 2.000 björnar
* Ca 1.500 lodjur
* Ca 400 järvar

Källa: TT

varg, björn, järv, lodjur, djur, politik, jakt, allmänt

En kommentar till “Skjuta fler rovdjur?”

  1. Angelica Säger:

    Det är sjukt att dom gör en sån lag?! Har dom inte tänkt på att dessa djur inte har en sådan stor population här i sverige. Vargarna är ju inte alls många, det är helt sjukt. Rovdjuren måste också ha mat.. även om de är trist om de tar något husdjur, men skjuta ihjäl dom, nej usch..
    Vad har egentligen vi människor för rätt att bestämma över djurens liv, att på ta dö på dem för minsta lilla.. ett liv är ett liv.. nej huvvaligen! det är trist.. Jag tycker vi ska vara stolt över de rovdjur vi har, hoppas bara att dom får leva kvar..

Lämna en kommentar


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu