BloggProffs

Tio alternativa tankar om tid

Time

  • Tid är allt vi kan vara säkra på att vi har – ända tills den tar slut
  • Tiden läker alla sår, ju äldre hjärna desto effektivare
  • Tidvis är min klocka
  • Tidtagare – en människa som bryr sig och tar av sin tid för att hjälpa andra
  • Tidsöverdrag – stress
  • Tidsekvationen, lösningen på livspusslet?
  • Tidsfrist – den levnadstid man har kvar
  • Tidspillan – suicid
  • “Tick,tack” – låter som tiden haltar?
  • Jag kommer oftast i tid – kanske? för jag har alternativ “s(cen)skräck”.

tid, konst, tankar, ord

Lämna en kommentar


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu