BloggProffs

Fiskeribranschen hotad av sälälskare

I SvD kan man läsa att sälhatet tilltar och står i förbindelse med fiskerinäringen. Jag önskar att det vore tvärtom; att man älskade sälarna och hatade fiskerinäringen. För mig finns det ingen vettig orsak till att äta fisk. På land har vi redan tillräckligt med föda för att tillgodose våra näringsbehov. Jag tycker att sälarna har större rätt att äta fisken än vad vi människor har. Det är snarare så att det är vi människor som inkräktar på deras revir och stjäl deras mat. För de 50 miljoner kronor som sälskadorna kostar kan många fiskare få en gedigen omskolning, eller åtminstne en vettig moralpredikan.

Saxat ur Svd:

Stammen av gråsälar i Östersjön har vuxit sig starkare sedan den dåliga perioderna under 1960- och 70-talen. Men konflikterna med männi­skan ökar, framför allt med fiskare som får både fångst och redskap förstörda. Sälskadorna i Sverige kostar över 50 miljoner kronor årligen, enligt Fiskeriverket. ??Uttrycket för sälhatet kommer framför allt från yrkesfiskarnas organisationer och folk med anknytning till fiskerinäringen.Sälen får finnas om de inte äter fisk, eller på Skansen,
enligt dem som är i branschen. Det inkommer fler och fler rapporter om tjuvjakt, både rykten och regelrätta fynd av slaktade djur. Han har även hört att fisk som förgiftats med glykol används. Men få tjuvdödade sälar kommer till Riksmuseet.

Det enda polisanmälda fall han känner till är kanotister som såg en båt köra in i ett sälskyddsområde och började skjuta. Utredningen lades ned.

Vill du läsa mer om gråsäl titta på följande länkar; WWF Jägareförbundet

säl, gråsäl, fiskeribranschen, tjuvjakt, föda, natur, djur, art, samhälle, etik, moral,

Lämna en kommentar


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu